TARİHTEKİ TÜRK FİLOZOFLARI

Farkındalık oluşturma amaçlı Tarihteki ünlü Türk Filozoflarının kısa, basit ve sade şekilde hazırladığım yaşamları ile bilimsel çalışmalarını kendi, yaptığım Yağlıboya Resimleri ile sizlerle paylaşmak istedim, amacına ulaşır umudundayım.
Resim ile Yaşamlarını Hazırlayan ve Sunan 
Metin CANSIZ

HAREZMİ 973 -1051 
Gökbilimci, Matematik, Fizik, Doğa Bilimleri, Tarih konularında araştırmış yazmıştır.

KAŞKARLI MAHMUT
1008 – 1105 yılları arasında yaşamış Türk dil bilginidir. Divân-ı Lügati’t-Türk (Türk Dilleri Sözlüğü) adlı eseriyle ünlüdür. 
Türk dil birliğinin sağlanmasına önemli katkılarda bulundu. Aynı zamanda Dil Bilimci, Toplum Külltürü Bilimi ve ilk Türk haritacısı olan Kaşgarlı Mahmut, Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eserinde; yaşadığı devirdeki Türk illerinin ve boylarının kullandığı ağızları canlı olarak tespit etti.

İBNİ SİNA 980 – 1037
Sağlık, Mantık, Fizik, Ruhbilim, Felsefe konularında yapıtlar verdi, öyküler yazdı. Yazdığı kitaplarının sayısı iki yüz elliyi aştığı söylenmektedir.

EL CEZERİ 1153 – 1233
Cezeri, bilim ve teknoloji tarihinde yaptığı olağanüstü buluşlarla tanınmaktadır. Sibernetik alanının en büyük dâhisi kabul edilen, fizikçi, robot ve matriks ustasıdır. Bu alanda buluşları olan ve bilimsel çalışmalar gerçekleştiren ilk bilim insanının el Cezeri olduğu kabul edilir. 900 yıl evvel Robot yapan, çağımızdan yüzlerce yıl önce keskin zekâsı ile elektrik kullanmadan sadece su ve mekanik parçalarla çalışan makineler yapmış ve günlük hayata geçirmiş olağanüstü bir bilim insanıdır.

AYDIN SAYILI 2 Mayıs 1913 – 15 Ekim 1993 
Dünyada bilim tarihi alanında verilen ilk doktora derecesi Aydın Sayılı ’ya aittir. Atatürk’ün önerisi ile bilim tarihi konusunda uzmanlaşmıştır.

FARABİ 870 – 950 
Farabi, fen bilimleri, felsefe, mantık, sosyoloji, tıb, matematik ve müzik araştırmış, yazmış Filozoftur. Aynı zamanda bir ansiklopedicidir.

YUNUS EMRE 1238 – 1320
Yunus Emre, Türk, şair, efsanevi bir kişiliktir. Anadolu’da Karamanda yaşamış ama Anadolu’nun diğer şehirlerini de dolaşmış, kabul görmüş birçok ilimizde mezarı bulunmaktadır. En önemli özelliği Şiirlerini Türkçe yazmasıdır.

KARACAOĞLAN
Halk Ozanı Karacaoğlan 17’nci yüzyılda yaşadığı sanılıyor.

CABİR BİN HAYYAN 
Modern kimyanın kurucusu, atomun parçalanabileceğini 1200 yıl önce ilk dile getiren bilim adamı, Türk dünyasında Fen bilimlerinin temelini atan Cabir Bin Hayyan, 721 yılında Horasan veya Küfede doğduğu söylenmektedir.

ÖMER HAYYAM 1048-1131 
Gökbilim, Matematik, Şiir, Fizik, Sağlık alanlarında birçok icadı ve önemli eseri bulunmaktadır. İbn-i Sina’dan sonra Doğu’nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul edilmiş yazar ve Filozoftur.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


YUNUS EMRE 1238 – 1320
Yunus Emre, Türk, şair, efsanevi bir kişiliktir. Anadolu’da Karamanda yaşamış ama Anadolu’nun diğer şehirlerini de dolaşmış, kabul görmüş birçok ilimizde mezarı bulunmaktadır. En önemli özelliği Şiirlerini Türkçe yazmasıdır. Yazdığı şiirleri bugünün Türkçesiyledir. En çok sevindirici tarafı da budur. Çünkü diğer Türk filozofları ve Şairleri eserlerini çoğunlukla diğer dillerde yazmışlardır.
Yunus Emre şiirlerinde yaşamı ana konu almış, dünya görüşünü yansıtmıştır. Bilgi kendini bilmekle olur demiştir. Yunus Emre ‘’ İLİM İLİM BİLMEKTİR, İLİM KENDİN BİLMEKTİR’’ diyerek insanı ve ilimi önemsemiştir.
Sevgi Yunus Emre’nin töresidir. İnsanı dört öge ile candan oluşan bir varlık olarak görmüş, bu dört ögeyi ‘’ateş, hava, su, toprak ‘’ olarak belirtir. ‘’ Risalet – i Nushiyye’’ adlı kitabında bulunan destanlarda, çeşitli konulardaki düşüncelerini dile getirir. İnsana egemen olan duygular, bu duyguların iyiliği, kötülüğü, akıl yoluyla bunlardan kurtulmanın yolları, insanlara nasıl davranmak gerektiğini anlatır. 
Yunus Emre’nin şiirlerinin sevilmesi ve okunması, dilinin yalınlığından ve bugün diliyle olduğundan, anlaşılırlığından kaynaklanır diyebiliriz. Yüce insancıllığı ile herkes tarafından sevilmiş, halk zevkine yakınlığı, duygululuğu, alçak gönüllüğü ile gönülleri fethetmiştir. Şiirlerinde başka dillerden gelme sözcüklere rastlanır ama, deyişi Türkçe, halkın konuştuğu Türkçedir. Halk deyişlerini kullanır. Şiirlerinin ölçüsü ise, hece ölçüsüdür. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirleri de vardır.
Sevgi, ölüm, din, insan konuları Yunus Emre’nin şiirlerinin ana konularıdır.
Şiirlerini ‘’ Divan’’ ve ‘’ Risalet – ün – Nushiye’’ adlı yapıtlarında toplamıştır. Başka yapıtları söylenmekle birlikte, bunların varlığı şimdilik açıklık kazanamamıştır.
Yunus Emre Türkiye, Suriye, Azerbaycan yörelerini dolaşmıştır. Öldüğü yer ise Türkiye’de; Bursa, Karaman, Kula, Erzurum, Keçiborlu, Konya Aksaray, Sandıklı, Ünye, Sivas yolu üzeri ve Eskişehir olarak söylenmektedir. Halk sevgisi onu tüm ülkeye mal etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir