Etiket: MgCl

Hydrochemistry of Groundwater in Northeast Part of Anbar Governorate – West of Iraq

Makalede çalışma alanındaki suyun kökenini belirleyebilmek için Sulin sınıflaması kullanılmış.. “Şekil 7, Sulin sınıflamasına göre, denizel kaynaklı ve MgCl2 su tiplerinin kırk üç örnekte kaydedildiği, sadece altı örneğin karasal kaynaklı