Etiket: alteration detection

LİMNOS ADASI’NİN HİDROTERMAL ALTERASYON BÖLGELERİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE TESPİTİ.

Makalenin Yöntemi Landsat 8, NASA’nın Şubat 2013’te başlatılan Landsat açık kaynak serisi altındaki yeni ürünüdür. Landsat 8 verileri 11 banttan oluşmaktadır; Görünür ve Yakın Kızılötesi (VNIR) 5, elektromanyetik spektrumun Termal