Milos adasındaki (Yunanistan) hidrotermal alterasyon bölgelerinin tespiti için uzaktan algılama yöntemlerinin değerlendirilmesi.

Makalenin Yöntemi:

1-Ham görüntü, Bulutsuz dik açılı gün ışınının olduğu gün seçilerek alınır. Böyle titizlikle alınmasının nedeni gürültüden kaçınmaktır.

2-Radyometrik(Atmosferik) ve Geometrik düzeltme yapılmıştır. Atmosferik düzeltme, dijital uydu görüntülerini yorumlama ve karşılaştırma yeteneğini geliştiren radyometrik düzeltme kategorisinde yer almaktadır. İlgili atmosferik parametreler emme ve saçılma özelliklerini etkileyen, dikey basınç profili, hava sıcaklığı, nem, ışığın dağılımı ve emilimi gibi özelliklerdir.

2-Geometrik Düzeltme EGSA87 georeference sistemine dayalı olarak, esas olarak sahil şeridinde 19 yer kontrol noktası seçilerek geometrik düzeltme yapılmıştır. İkinci dereceden bir polinom dönüşümüyle en yakın komşu örnekleme yöntemi (ve yeniden örneklemeden sonra 33 m / piksel boyutunda yeni bir çözünürlük) kullanılmıştır.

Makalede ALTERASYON MİNERALLERİDEMİROKSİTLERVEJETASYON İNCELENMİŞTİR:

KİL MİNERALLERİ(ALTERASYON ÜRÜNLERİ)NİN REFLEKTANS DEĞERLERİ DEMİROKSİTLERE GÖRE DAHA YÜKSEKTİR. MAKALEDE CROSTA TEKNİĞİ KULLANILMIŞTIR(CROSTA AND MORE, 1989)

Crosta tekniği, belirli hedeflerin spektral tepkileriyle ilgili bilgi veren temel bileşenlerin tanınmasına izin verir. Tekniğin önemli bir avantajı, yüzey özelliklerinin, ilgili ana bileşende düşük veya yüksek dijital sayıya sahip piksel ile arttırılıp arttırılmayacağını öngörmesidir. Crosta tekniği 6 bantta (spektral bant 6 ve termal kızılötesi hariç) uygulanmıştır.

Uydu görüntüsünden elde edilen haritada mavi renkler, doğal bitki örtüsü veya kısa bitki otlarla alakalıdır, kırmızımsı renkler, demir oksitlerin baskın olduğu alanlarla ve yeşil, kil mineralleriyle alanlarla ilgilidir. Sarı ve sarı-kahverengi bölgeler, kil minerallerinin ve demir oksitlerin bir arada olduğu değişim bölgelerini gösterir. Görüntünün gözlemlenmesiyle, adanın batı kısmının bitki örtüsüyle kaplı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu vejetasyon örtüsü, bu bölgelerin haritalanmasını imkansız hale getirmektedir. Doğu kısımdaki bitki örtüsü sınırlıdır ve seyrek gür bitki örtüsü ve bitkileri içerir. Alterasyon bölgeleri, esas olarak adanın doğu kesiminde (sarı ve sarı-kahverengi bölgeler) ve özellikle de kuzey kesiminde Tsouvala’dan Makrolagada’ya kadar NE-SW yönünde bir bölge boyunca Agrogeries, Micro Arcontimio, Kato Komia, Koufi, batı kesiminde Asprovounala ve Fourni ve orta bölgelerinde yer almaktadır, Yukarıda belirtilen alanlarda genişletilmiş sarı-kahverengi bölgeler ortaya çıkar. Bununla birlikte, kıyı bölgesi boyunca (Alimia’dan Kofto, Voudia, Kastanas ve Boudari’ye kadar uzanan) az sayıda alan görüntüde benzer renklerle görünür ve gerçekte altere kayalardan oluşmuş kıyı kırıntılı çökeltileri olarak tanımlanmıştır. Hidrotermal alterasyon minerallerinin spektral yansıması ve bunların Landsat TM görüntülerinde tanınması ile ilgili olarak tarif edilmiştir. Sonuç olarak: Spektral görüntülerin 5/7 oranı kil minerallerinin tanınması için ve altere olan ve olmayan ayrımı için aynı zamanda kullanılabilir.

Bu iki kaya tipinin (altere olmuş ve olmamış), TM5 spektral bandı görüntüsünde aynı yansıtmaya sahip olduğu ve değişmeyen kayaların, TM7 spektral bandı görüntüsünde aynı yansıtmaya sahip olduğu görülmektedir. 5/7 oranı, altere kayaçlar için 1’den daha yüksek değerler verir. Demir oksitler, TM1 spektral bandında düşük bir yansıma ve TM3 spektral bandında yüksek bir yansıma gösterir. Bu nedenle, demir oksitler bakımından zengin olan hidrotermal olarak değiştirilmiş kayaçlar, 3/1 oranının yüksek değerlerine sahiptir. Kompozit Renk Oranlarının oluşturulması, üç renk(rgb) kompozit oranının yaratılması ve bunların renklerle karşılaştırılması yoluyla bilgiyi artıran bir tekniktir.

Bundan sonra, üç çeşit dijital analiz yapılmıştır. – Spektral Bantların Renk Kompozit Oranlarının (CCR) Belirlenmesi
-Bitki Örtüsünü Maskeleyen Tekniğin Uygulanması
-En önemli alterasyonlu bölgelerin tespiti.
Ratio image = atan (spectral band A/ spectral band B)

Daha sonra bu gelişmiş görüntüleri kullanarak, R=3/1, G=4/3, B=5/7 (R, G, B) kombinasyonları yapılmıştır.

İkinci dijital analiz, alandaki bitki örtüsünün varlığı ile alakalıdır, çünkü olası altere alanları örtmektedir. Bu nedenle Normalize Fark Vejetasyon İndeksi (NDVI), şu denkleme göre oluşturulmuştur: NDVI = (TM4-TM3) / (TM4 + TM3)

Bitki örtüsü ile ilişkilendirilen piksellere “0” değeri verilmiş ve daha sonra maske tekniği renkli bileşik oran görüntüsüne (CCR) uygulanmıştır. Son olarak, ikinci görüntü kullanılarak, ana hidrotermal bölgelerin tespiti yapılmıştır. Bu resimde, hidrotermal olarak altere bölgeler eflatun renktedir. Bu bölgeler, özellikle adanın doğu kısmındaki Aggeries (halka şeklinde), Kato Komia ve Asprovounala bölgelerinde bulunur. Kıyı bölgesi boyunca yer alan Voudia ve Kastanas bölgelerinde, altere bölgelerden elde edilen plastik atıklar nedeniyle görüntüde benzer renkler görülmektedir.

SONUÇLAR

Şekil 7’deki Voudia lokasyonunun olarak kullanım alanı olarak kullanılan iki farklı nihai ürünün analizinden ve yorumlanmasından sonra aşağıdaki sonuçlar çıkartılmıştır.

renkli kompozit görüntüde, maskeleme tekniği (alanın ve arazi örtüsünün iyi bir şekilde kullanılması), bitki örtüsünün, altere alanların sinyal reflektans özellikleri üzerindeki etkisini en aza indirir. temel bileşen değerleri, hedefleme özelliklerinin (hidrotermal alterasyon mineralleri) tam olarak geliştirilmesi için ideal korelasyonu oluşturmaz.

c) Alterasyon bölgelerinin geometrisi, bant oranlama tekniği kullanıldığında belirgin şekilde görülür.
d) Kil alterasyonu bölgeleri, Crosta tekniğiyle daha hızlı bir şekilde yorumlanır. Sonuç olarak, Milos’taki (alternatif morfoloji, yarı kurak iklim ve bitki örtüsünde çıplak kabartmadan yoğun çalılığa farklılaşma) gibi durumlarda, her iki tekniğin de iyi sonuçlar verdiği ve birçok durumda iki tekniğin birbirini tamamladığı sonucuna varılabilir.

Şekillere bakmak için : https://www.researchgate.net/publication/235930273_Evaluation_of_remote_sensing_methods_for_the_detection_of_hydrothermal_alteration_zones_in_Milos_island_Greece

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir