Küresel Isınma Efsanesi

Küresel ısınma kesinlikle bir efsanedir. Bu bir dizi saçmalığı takip etmektedir . İlki, sözde “fosil yakıtlar”ın buna sebep olacağını düşünmektir. Bu daha üst düzey bir saçmalıktır. Daha iyi bilgi için sadece doğal hidrokarbonların kökeni hakkındaki sayfaya bakın. İkincisi, insanın faaliyetleriyle küresel iklimi değiştirme kabiliyetine sahip olduğuna inanmak saçmadır. Biz bu gezegenin yüzeyinde yaşayan kırılgan bir türüz ve bir dizi doğal felakete karşı savunmasız durumdayız ve bu felaketler yeterli büyüklükte meydana geldiklerinde, aslında insanlığın tamamına yakınını veya tamamını yok edebilirler. Bu sebepler arasında – ve bunlardan sadece birkaçı – diğerleri arasında masif meteorit etkisinin, geniş volkanizmanın, virüslerin neden olduğu tedavi edilemez hastalıkların, güneş aktivitesinin aşırı dengesizliğinin ortaya çıkmasıdır.

   Sözde bilim adamları, politikacılar, medya, çevreciler tarafından “küresel ısınma” denilen nedenlerle ilgili olarak çok fazla şüphe duyacak olması, bu da daha az bilgili insanların bu sorunun olasılığı hakkında strese gireceği anlamına geliyor. Mesele, bu iddiaların birçoğunun, özellikle gezegenin kendisini ve onu yöneten doğal yasaları ihmal etmek ve hatta habersiz olmak için yeterli bilimsel temelin olmadığıdır.

  Bazıları, sera gazı olarak kabul edilen karbondioksit (CO2) gazı emisyonunun bu olaydan sorumlu olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, atmosferin bileşiminin, ortalama CO2 konsantrasyonunun sadece% 0.03 veya 300 ppm (milyonda parça) olması, yani atmosferde pratik olarak CO2 olmaması ve bu gazın çoğunun doğal döngüsü ile fotosentez işlemine girmesi dikkat çekicidir. .

  Öte yandan, neredeyse hiç metan gazı (CH4) atmosferin bir parçası olmasa da, metan, yeryüzünün (manto) içerisinde büyük hacimlerde ve ayrıca sürekli işlem nedeniyle okyanusların dibine yakın gaz hidrat formunda bulunmaktadır. Gezegen oluşum sürecinin başından beri yükselmektedir. Metan, CO2’den 20 kat daha güçlü bir sera gazıdır. Jeolojik zamanlarda, pek çok kitlesel yok oluş, felaket olayları metanın devasa bir şekilde salınımı nedeniyle açıklanabilir.

   Bu nedenle, antropojenik nedenlerle küresel ısınmaya dayalı alarmı teşvik etmek ya da cehalet ya da sadece bazı grupların ilgisini çekebilecek ciddi bir aldatmacadır.

   Bazı kayıtları görmek için ziyaret edebilirsiniz: http://www.icecap.us/
Aşağıdaki video da ilginç bir resim gösteriyor, ancak sadece “fosil yakıt” kelimesini göz ardı etmekten söz edildiğinde. Karbon bazlı yakıt en uygun olanıdır.

https://www.youtube.com/watch?v=D8FhmuWWcGw

KAYNAK: http://unconventionalgeology.blogspot.com/2012/02/the-myth-of-global-warming.html

Tercüme: Orkun Turgay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir