Irak’ın GB Çölü’ndeki Yeni Petrol Yataklarının Hidrojeokimyasal Yöntemlerle Keşfi

Akarı kokarı olan sudan, petrol kokluyoruz. Hydropet ile su verilerini işlediğim havzada Ga’ra formasyonuna baktığımız zaman iki farklı makaleden birinde içerisinden petrol çekilen rezervuar kaya, diğerinde de su çekilen akifer olarak davrandığını ve farklı iki makalede formasyonun iki farklı özelliğinin anlatıldığını gördüm. 
ben de bu formasyonu ağırlıklı olarak makalemde ele aldım ve sonrasında da tüm havzanın petrol hidrojeokimyasından yola çıkarak havzanın petrol potansiyelinden bahsettim. 

Çalışma alanı gördüğünüz gibi Irak’ın Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’a sınırı olan bölgede bulunuyor. Zaten Akkaş sahasını şu an Koreli KOGAS işletmekte, Ürdün’de Risha gaz sahası ve bölgenin kuzeyinde kalan kısımda ise Suriye’nin sahaları mevcut.

izopak haritasına baktığınız zaman Akkaş formasyonunun yani petrolün ana kayasının hangi ülkelerde ne kadar yer kapladığını görüyorsunuz. Ayrıca Hangi ülkelerin hangi sahaları işlettiğini de görmeniz mümkün. 

Schoellerin baz değişim indeksi IBE ile Sulin’in fosil/meteorik ayrımı yapmaya yarayan Na/Cl oranlarını tek bir grafiğe döktüğümüz zaman. Kırmızı okların bileşkesi yönünde gittikce en ideal en iyi fosil suları, Mavi okların bileşkesi yönünde gittiğimiz zaman da karışım ve meteorik sulara varmış oluruz. Burada bizim için önemli olan IBE’nin pozitif Na/Cl’nin ise 1 den düşük olması bu şartları sağlayan sular petrol aramacılığı açısından önemlidir Yang, 2017 Fundamentals of Petrophysics adlı kitabında Na/Cl < 1 olan sulardan MgCl tip suları Petrol ve Doğal gaz yatakları ile ilişkilendirmiş, bu tip suların genellikle petrol ve doğal gaz yataklarında olabileceğini anlatmıştır. Ben de aramacılık açısından havzadaki suları değerlendirdiğimiz zaman sular daha yüzeyde bile olsa aynı oranları vermekte ve normalde kullanım suyu olarak işletilen sular fosil karakter göstermekde olduğunu gördüm. Yeşil okun gösterdiği yerler Schoellerin tutmayıp Sulinin şartının tuttuğu numuneleri göstermekte. Yani aramacılık açısından aranmaya değer olduğu bu grafikten görülmektedir. 

Bu harita da ise Hem sulin hem de schoeller’e göre  bölgenin verdiği anomaliyi görmektesiniz Kırmızı renkli yerler meteorik suları kırmızıdan maviye doğru geçiş ise meteorikten fosill sulara doğru geçişi göstermekte. Yani özetle fosil suların olduğu yerler potansiyel petrol arama alanları ise haritadaki mavi yerler potansiyel alanları göstermektedir… Yukarıdaki grafikte anlattığım iki şartın da çakıştığını görüyorsunuz IBE nin pozitif ve Na/Cl nin 1 den düşük olduğu ve bu iki durumun en mükemmel olduğu yerler maviler..
Üstteki izopak haritasıyla kıyaslamasını da kendiniz yaparsınız.
AAPG de yayınlanması için gönderdim bakalım hakemlerin hakemleme süresi ne kadar sürecek.. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir