Hydrochemistry of Groundwater in Northeast Part of Anbar Governorate – West of Iraq

Makalede çalışma alanındaki suyun kökenini belirleyebilmek için Sulin sınıflaması kullanılmış..
“Şekil 7, Sulin sınıflamasına göre, denizel kaynaklı ve MgCl2 su tiplerinin kırk üç örnekte kaydedildiği, sadece altı örneğin karasal kaynaklı ve Na2S04 su türlerinin bulunduğu, su kaynaklarını ve yeraltı suyu örneklerini göstermektedir. Tayarat, Umm Er-Radhuma, Dammam (yeraltı), Anah ve Fırat’ın bölüm A, B ve C’de gösterildiği gibi temsil ettiği akifer, yeraltı suyunun taze suyla seyreltilmiş deniz suyudur. bölgedeki geniş yayılımlı kırık ve eklemlere sızan yağmur suyudur.”

Hydrochemistry of Groundwater in Northeast Part of Anbar Governorate – West of Iraq

Orkun’un Yorumu
43 numunenin sadece 6sı karasal kökenli suları gösteriyorsa ve geri kalan su örnekleri MgCl ise.. yazarın da belirtmiş olduğu gibi denizel kökeni gösteren bu su tipi sadece köken belirtmemekle beraber, Petrol açısından ortamın değerlendirilmesi için bir parametre sunar. MgCl tip sular durgun ortamda yani petrolün oluşabilmesi için en mükemmel ortamda oluşan eski deniz sularıdır. Yani bi bölgede bu tip suya rastlıyorsanız o bölgede petrolün depolanması için elverişli rezervuar ortamının olduğunu anlarsınız. Zaten Anbar eyaleti midir bölgesi midir neyse.. orada KOGAS şirketi Akkaş sahasından gaz üretimi yapıyor. Hemen kuzeyinde Suriye Tanf bölgesinde şu an ışidin elinde bulunan petrol kuyuları var batısındaki Ürdün’de Risha sahasından üretim yapılıyor. Aynı şekilde Hemen güneyindeki Arabistan’ın da üretim sahaları Anbar eyaletine çok yakın..

Makaleyi okumak için:http://scholar.google.com.tr/scholar_url?url=http://bsj.uobaghdad.edu.iq/index.php/BSJ/article/download/3176/2908&hl=tr&sa=X&d=4755631702602620396&scisig=AAGBfm1NwzTukETsOv6kQqUQyOBEearAdQ&nossl=1&oi=scholaralrt&hist=vipS618AAAAJ:2721021203220722452:AAGBfm3zmE0QRDx2Bv169ef7QH-LxMaOHg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir