Kategori: Jeoloji

Hydrochemistry of Groundwater in Northeast Part of Anbar Governorate – West of Iraq

Makalede çalışma alanındaki suyun kökenini belirleyebilmek için Sulin sınıflaması kullanılmış.. “Şekil 7, Sulin sınıflamasına göre, denizel kaynaklı ve MgCl2 su tiplerinin kırk üç örnekte kaydedildiği, sadece altı örneğin karasal kaynaklı

Uzaktan Algılama ile Hidrokarbon Aramak: Detection of mineral alteration induced by hydrocarbon microseepages by using remotely sensed data in the Fateh Jang area of the Northern Potwar region of Pakistan

Abstract Görseller için iletişime geçebilir ya da makaleye bakabilirsiniz. Mineral alterasyonu, yeryüzündeki hidrokarbon sızıntıları tarafından indirgenmiş topraktakiverilerinin kullanılmasıyla tespit edilebilir. Yeraltındaki uzun süreli hidrokarbon sızıntısı, derinlerde ve toprakta farklı tipte

Scroll Up