Bugüne Kadar Yaptıklarım

* Adil Özdemir, S. Orkun Turgay, Alperen Şahinoğlu,” High Accuracy Estimation with Computer-Aided Hydrochemical Methods of Oil and Gas Deposits in Wildcat Sedimentary Basins. “IOSR Journal of Applied Geology and Geophysics (IOSR-JAGG) 6.4 (2018): 62-104.

Bu makalede hidrojeokimyasal petrol arama yöntemlerinin nasıl ve ne şekilde uygulanması gerektiğinden bahsediyor. Petrol arama yöntemleri jeofiziksel ve jeokimyasal olmak üzere belli başlı gruplara ayrılırken burada sahadaki suların da aramacılık açısından değerli bir veri olduğu, suların jeokimyasının petrolü işaret edebileceğini gösterdik. Yani bir sürü yöntemlerden sadece bi tanesi olan hidrojeokimyasal yöntemlerin uygulanması için de minik bir program yazdık onun üzerinden bir çok eski çalışmalardaki su verileri üzerinde programın sağlamasını yaptık..

*S. Orkun Turgay, Ergül Yaşar, Uğur Erdem Dokuz, Calculation of the quantity and Time of Scaling in geothermal wells, 2018, Cappadoccia Earthsciences Symposium, October, Niğde Ömer Halisdemir Univeristy

Bu çalışmayı çok seviyorum çünkü tamamen deneysel ve mantıksal matematiksel bir jeokimya uygulaması. Bu çalışmada jeotermal üretim kuyularında üretime başlandıktan ne kadar süre sonra kabuklanma olur ve kuyu tıkanır onu hesapladık. Su kimyası ve sıcaklık ile kuyuda kabuklanma olur mu olmaz mı önce onu tespit ettik. Eğer kabuklanma olacaksa, yani su kabuklanmaya eğilimli ise saniyede ne kadar kabuk oluşur onu hesapladık sonra da üretim kuyusunun çapı bilindiği için maksimum hacme ne kadar sürede ulaşılır bunu hesapladık. Tabi bu arada kabuklanma olurken ne kadar su üretildiğini de hesaplayabiliyorsunuz. Çünkü debi verisi belli.

*S. Orkun Turgay, Ergül Yaşar,Detecting Petroleum Potential of Hatay Region using Hydropet, 8.th Geochemistry Symposium, May, 2018, Antalya, Turkey.

Burada ise Hydropet makalesinde yazdığımız programı Hatay’a uyarladım. Hatay’da daha önce yapılmış olan su kimyası verilerini toplayarak Rezervuarın nerede olduğuna dair ön çıkarımlar yaptık.

*S. Orkun Turgay, Ergül Yaşar, Adıyaman Hidrokarbon Sahası Sularının Petrol Hidrojeokimyası Yönünden Değerlendirilmesi, 2018, Cappadoccia Earthsciences Symposium, October, Niğde Ömer Halisdemir Univeristy.(Poster Presentation)

Bunda ise Adıyaman sahası sularında daha önce yapılmış hidrojeokimyasal çalışmayı geliştirdik. Rezervuarlara meteorik su girişi olduğunu kimyasal açıdan görmüş olduk. Bu da demek oluyor ki Adıyaman rezervuarları kırıklı çatlaklı, faylı bir yapıya sahip

* Review: New Discoverable Reservoirs in Western Iraqi Desert Using with Petroleum Hydrogeochemistry,2018(Under review)

Bu çalışmada ise Irak’ın Güney batı çölündeki üretim yapılan sahaların etrafından toplanmış suları değerlendirdiğimizde orada petrol olduğunu kimyasal olarak görmüş olduk ki zaten Hem Arabistan hem Ürdün Hem Suriye orada üretim yapıyor. Yani Hydropet makalesindeki yöntemin sağlaması olmuş oldu.

*S. Orkun Turgay,(2018), Hidrojeokimyasal Yöntemlerle Sedimanter Uranyum Yataklarının Aranmasında Yeni Yöntem Önerisi (Sent to Bulletin of Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engineering Sciences- Under Review)

Bu çalışmada ise radyometrik yöntemlerle brlikte hidrojeokimyasal verilerin yardımıyla bi yerde uranyum cevherleşmesi ya da zuhuru var mıdır yok mudur varsa nerede olabilir sorusuna cevap aradım. Galiba Türkiyede yeni bir uranyum sahası keşfettim ya da ekonomik olmayan cevherleşmeye denk geldim. fakat benim amacım yeni bir hidrojeokimyasal yöntemi literatüre geçirmekti. Değerlendiriliyor bakalım neler olacak.

* S. Orkun Turgay, (2018), A mini applet for Detecting Irrigation Water Usage Criterias,(Sent to Applied Earth Sciences Bulletin of Kocaeli University – Under Review)

Bu çalışmada ise tarımsal sulama suyu kriterlerinin belirlenmesi için minik bir program yazdım. ve suyun fasiyesini de suyun adına eklemiş oldum. Değerlendiriliyor bakalım beklemedeyiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir