“Altı KO KO” Metodu ile Kuyu Loglarının 5 Dakikada Kolayca Okunması

Linkedin’den Petrofizikçi Dosh Nazlan‘ın yazdığı,

“How To Easily Read A Well Log in 5 Minutes or Less Using These ‘Six Ko Ko​ Rules'”

adlı makalesinden yaptığım anlık çeviridir. İyi okumalar efendim.

Bir petrofizikçi olarak, iyi loglara bakıyorum, eğilimleri tanıyorum ve daha sonra bu örüntüleri bilimsel olarak ölçülebilir rezervuar bilgisine dönüştürüyorum.

Bu sanat değil. Büyü değil. Sadece bir bilim.

Her şey yaklaşık 10 yıl önce ilk akıl hocam vardı. Adı Ko Ko Kyi idi. Bana kuyu logunu iyi tanıyıp nasıl okuyup yorumlayacağımı öğretti.

Neredeyse on yıl boyunca, farklı rezervuarlardan dünyanın her yerinden gelen logları  inceledikten ve yorumladıktan sonra Ko Ko’nun bana öğrettiği şeyin, özellikle temiz kumtaşı ve karbonat rezervuarları için hala çalıştığını söyleyebilirim. Bir karmaşık veya alışılmamış bir rezervuar için, çalışabilir veya çalışmayabilir.

Logları her gün kantitatif petrofiziksel değerlendirmeler için bir başlangıç ​​noktası olarak kullandım.

Bugün, “Ko Ko Kuralları” olarak adlandırdığım bir teknik olan iyi loglara bakarak birkaç dakika içinde nasıl iyi bir log yorumlayabileceğinizi paylaşmak istiyorum .

Bu konu ne garip değil, ne de patentli olmayı hak ediyor. Bu, logları iyi yorumlamaya yönelik sağduyulu, adım adım yaklaşımdır. Ancak sonuçlar büyüleyici.

Ve bunun sizin için yararlı olacağını biliyorum.

 

‘Ko Ko Kurallarına giriş’

Neye ihtiyacınız var:
1. GR, Rezistivite, Yoğunluk-Nötron dizilimi ile üçlü log dizilimi açılır. birincide GR, ikincide Rezistiviteyi çizdirin. Her iki eğrinin skalasında soldan sağa artan değerlerle çizilmelidir. Density-Nötron’u üst üste olacak şekilde, birlikte çizdirin. Sol taraftan sağa doğru giderken skalada değerler azalıyor olmalı.

(görsel: Oilfield Review, Bahar 2011)

2. Density-Neutron’u litoloji uyumlu skalada çizin: Kumtaşı ya da kireçtaşı skalası.
Bu sayede rezervuar tipini ve akışkan tipini söyleyebilir, poroziteyi gerçek olarak tespit edebilriz.

Örneğin bu Density-Neutron skalası kumtaşı için olsun

3. GR, Rezistivite, Densit ve Neutron eğrilerinin yönlerine sapmalarının sağa ya da sola doğru olup olmamasına bakın

4. Eğrilerdeki sapmaların herbirini kombine ederek rezervuar mı değil mi ya da akışkan tipinin arasındaki farkları söyleyebiliriz(gaz, petrol, su)

Ko Ko Kurallarına devam:
1. Eğri sapmalarının yönlerine (sağa mı yoksa sola mı) aşağıdaki sırayla bakınız: GR-Res-Yoğunluk-Nötron.

1. Sıkı rezervuar: Sağ-Sağ-Sağ-Sağ.

GR-Res-Yoğunluk-Nötronun tümü sağa sapıyor.

Niçin işe yarıyor: Bir rezervuarda değilsek, U, Th, K içeriklerinden daha büyük doğal radyoaktivite nedeniyle GR yüksektir. Rezistivite sızdırmazlık nedeniyle daha yüksektir. Yoğunluk ve Nötron düşük poroziteyi gösterir.

2. Şeyl: Sağ-Sağ-Sağ-Sol.

GR, Res-Den sağa sapıyor. Sadece Nötron sola sapar.

Niçin işe yarıyor: GR, U, Th, K içeriklerinden daha büyük doğal radyoaktivite nedeniyle daha yüksek. Rezistivite sızdırmazlık nedeniyle daha yüksektir. Density düşük gözeneklilik okumaktadır. Nötron, kil ile bağlı suya yanıltıcı bir şekilde tepki verir ve daha belirgin gözenekliliğe neden olur. Ters bir Yoğunluk-Nötron aşması göreceksiniz.

Bazen, direnç, şeyl özelliklerine bağlı olarak da sola sapabilir. Böylece, Sağ-Sol-Sağ-Sol okunabilir.

Not: Dolomitte ters Yoğunluk-Nötron geçişii görebilirsiniz. Dolomitik bir bölge üzerinde, GR daha düşük olur.

 

3. Düşük gözenekli (sıkı) rezervuar: Sağ-Sağ-Sağ-Sağ.

GR sola sapar, GR-Res-Yoğunluk-Nötron sağa sapar.

Niçin işe yarıyor: GR, Th, K ve U’nun daha düşük radyoaktivitesi nedeniyle daha düşük okur. Dirençlilik, Yoğunluk-Nötron, akışkan türlerine değil, rezervuarın sızdırmazlığına (kaya kalitesi) tepki verir.

4. Su içeren rezervuar: Sol-Sol-Sol-Sol.

GR-Res-Yoğunluk-Nötronun tümü sola sapıyor.

Niçin işe yarıyor: GR, Th, K ve U’nun düşük radyoaktivitesi nedeniyle daha düşük okur. Dirençlilik tuzlu formasyon suyuna tepki verir. Yoğunluk-Nötron rezervuarda yüksek porozite okur.

 

5. Petrol içeren rezervuar: Sol-Sağ-Sol-Sol.

GR ve Yoğunluk-Nötronun hepsi sola sapıyor. Sadece rezistivite sağa sapar.

Niçin işe yarıyor: GR, Th, K ve U’nun düşük radyoaktivitesi nedeniyle daha düşük okur. Rezistivite, yalıtkan hidrokarbona tepki verir ve daha yüksek özdirenç verir. Yoğunluk-Nötron rezervuarda yüksek porozite okur.

6. Gaz Rezervuarı: Sol-Sağ-Sol-Sağ.

GR sola sapıyor; Rezistivite, sağa ; Density sola; ve Nötron, sağa sapıyor.

Niçin işe yarıyor: GR, Th, K ve U’nun düşük radyoaktivitesi nedeniyle daha düşük okur. Rezistivite, yalıtkan hidrokarbona tepki verir ve daha yüksek özdirenç verir. Yoğunluk, daha düşük gaz yoğunluğu nedeniyle düşük toplam yoğunluğunu verir. Nötron, sudaki nötron-hidrojen etkileşimleriyle karşılaştırıldığında, gazdaki düşük nötron-hidrojen etkileşimlerinden ötürü, gaz zonunda daha düşük görünür böylece düşük gözenekliliği okur.

 

İşte Ko Ko kurallarını gördünüz.

Kuralların her zaman işe yaramayacağını söylemeye gerek yok. Bunlar sadece kural, bir yasa değil. Yerçekimi bile, yeryüzünde çalışıyor, ancak uzayda o kadar iyi çalışmıyor. İşe yaramazsa, bu kuralları dikkate almayın.

Tatlı su ortamları, düşük dirençli alanları, sıcak kumlar ve alışılmadık rezervuarlar için çalışmayabilir.

Rezervuar kalitesi aniden değişebileceği için yarım mil uzakta olduğu için sizin için bile işe yaramayabilir. 

log değerlendirmeleri için iyi bir başlangıç noktasıdır.

Bir sonraki adım, uygun kantitatif log analizi yapabilmek için tüm mevcut log eğrilerine ve diğer iyi verilere bakmak olacaktır. İşte o zaman petrofizik gerçekten ilginç oluyor.

 Her durumda Ko Ko’ya teşekkür edersiniz! 🙂 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir