#ORKUNONLINE//homepage

Recent Posts

A Lithologic Classification Method in Remote Sensing for Geologic Mapping

Ben sadece landsatta çalışacağım için;
Landsatta 
1- Preprocessing > atmfinal.dat > burada bant oranlama yapılacak kabaca litoloji ayırtlanacak.
2- pca.dat ve ica.dat yapılacak > burada bant oranlama yapılacak kabaca litoloji ayırtlanacak.
3-atmfinal.dat+ pca.dat + ica.dat  stacklenecek.
4- 3. adımdaki stack üzerine; SAM(% 40.32) + SID (% 41.56) + SVM(% 95.43) sınıflamaları yapılacak – SVM sanki daha banko gibi. 

5-Harita çizilecek  … Continue readingA Lithologic Classification Method in Remote Sensing for Geologic Mapping

Uzaktan Algılama/Remote Sensing: PCA – Supervised Classification – Band Ratioing – Layer Stacking

In this video I Explained the how do you perform; -PCA:Principal Component Analysis:PCA-square: two times of PCA analysis of dataset -Supervised Classification: Spectral supervised classification. -Bant ratios: To creating coloured

UZAKTAN ALGILAMA NOTLARI // PART IV – Kolay yoldan jeoloji haritası yapmak / Hatay

Uzaktan algılama ile jeoloji haritası yapımını anlatan makalelere baktığımda şunu gördüm Çeşitli yöntemlerle kayaçları ayırt ettikten sonra kayaçları sınıflandırıyorlar. Ben expert seviyede rsci olmadığım için basit yöntemle harita yapacağım. bunun

JEOLOJİDE UZAKTAN ALGILAMA PART III: Band Ratio-Bant Oranlaması Tekniği – HATAY/ofiyolitler

Burada yapılması gereken şey çalışma alanınızın jeolojisine uygun bant oranlarını bulmaktır. Ben Hatayı çalıştığım için, hatayın jeolojisi genel olarak Amik havzası – İskenderun Baseni: Sedimanter kayalar ve topsoil dediğimiz tarlaların

Scroll Up